Jag skriver om resor och resande.
Mitt projekt är att skriva ned erfarenheter som börjar med att jag liftade till Indien 1969. Viktigast blir att redogöra för de erfarenheter jag fått av att i 37 år (1979 – 2015) ha drivit Läs och Res som jag startade med ambitionen att skapa alternativ för ett mer meningsfullt resande.

Min målsättning var att bli större än Vingresor! Detta misslyckades. Annat lyckades jag med.